เนื่องจากน้องๆหลายคนถามมานานแระ และ บางคนอาจไม่มีโอกาสไปถามพี่ๆเทรดเดอร์ Mudley บางคน วันนี้พี่จะสรุปหลักการเทรนให้นะครับ

 

วันนี้พี่จะสอนการเทรนของเฮดจ์ฟันสำหรับเทรดเดอร์แบบ Multi product ให้นะครับ

1. ขั้นแรกให้น้องเลือก product ที่คิดว่าตัวเองชอบหรือถนัดที่สุดมาก่อน 1 product เช่น น้ำมัน ทอง index อะไรก็ว่าไป

 

2. สร้างตาราง Time Table รายชม. (มาดัง ภาพตัวอย่าง)

 

 

3. เมือน้องเริ่มเทรดหรือมี Entry signal ให้ mark เวลาไว้ในกระดาษทดของเรา เช่น มีสัญญาณเข้าเวลา 9.35 หาก exit signal แล้วน้องกำไร ให้ใส่ช่อง win 1 ในช่วงเวลาที่น้องกำไร ยกตัวอย่างเช่น น้องเข้าเวลา 9.35 ออกเวลา 9.50 กำไร $2 ให้ใส่ตัวเลข $2 ในช่อง Win 1 ของ ช่วงเวลา 9.00-10.00 แต่ถ้าหากน้อง exit แล้วขาดทุน ให้ใส่ตัวเลขขาดทุนแล้ว mark penalty ไว้ว่าขาดทุนเท่าไร โดยครั้งหน้่าน้องจะห้ามเทรดในช่วงเวลา 9.00 – 10.00 เป็นต้น หากโดนแบนครบ 24 ชม ให้พิจารณาเทคนิค sniper ของตัวเองใหม่ แสดงว่า เลเวลการเทรดยังไม่ถึงขั้น

 

4. หากถือเกิน 1 ช่วงเวลา เช่น 9.35 ไปออกตอน 11.50 ก็เท่ากับว่าน้อง holding period จำนวน 3 ช่วงคือ 9.00- 10.00 , 10.00-11.00 และ 11.00 – 12 .00 ดังนั้นหากน้องกำไร เช่น $6 ให้หารด้วยจำนวนช่วงเวลา 3 ช่วง แล้วใส่ในช่อง win 1 ของแต่ล่ะช่วง ก้คือ $2 แต่ถ้าขาดทุนก้ให้แบนเวลา 3 ช่วงนั้นเช่นกันโดยเอาขาดทุนมาหารช่วงเวลา

 

5. การปลดล็อคเวลาที่โดนแบน น้องต้องทำกำไรในช่วงอื่นมา cover จำนวนที่ขาดทุนให้ได้แล้วถึงจะปลดล็อคการแบนในช่วงนั้นๆได้

 

6. ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนครบ win 10 หากเวลาไหนครบ win 10 แล้ว ให้ข้ามไปเทรดเลเวล 2 ได้ โดยการเลือก product ใหม่ แล้วทำแบบเดียวกัน โดย product ใหม่นั้น น้องจะเทรดได้แค่ช่วงเวลาที่ win ครบ 10 แล้วเท่านั้น แต่หากขาดทุน ให้เอาตัวขาดทุนไปลบกำไรในช่วง win 10 ที่เราเคยทำได้ แล้วกลับมาเล่นเลเวลเดิม เป้นต้นครับ

 

credit.mudley group