ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและใช้กันอย่างแพร่หลายตัวหนึ่ง เทรดเดอร์ในทุกระดับใช้เครื่องมือนี้สำหรับการกำหนดแนวโน้มในระยะยาว เราจะมาอธิบายให้เห็นวิธีกำหนดแนวโน้ม วิธีใช้งานตัวชี้วัดตัวนี้สำหรับแนวต้านและแนวรับ และวิธีใช้ตัวชี้วัดตัวนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าจะเข้าซื้อหรือขายออก

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) คืออะไร

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average หรือ MA) จะบ่งชี้แนวโน้มโดยเฉลี่ยภายในช่วงระยะเวลาที่เลือกไว้ การปรับราคาให้เรียบ และกรองสัญญาณผิดปกติต่าง ๆ  ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการใช้ราคาปิดโดยเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average) สำหรับสิบวัน คือ การนำยอดรวมของราคาปิดในช่วงสิบวันที่กำหนดมาหารด้วยสิบ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ คือ

  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average หรือ SMA) จะบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาในช่วงเวลาเฉพาะที่กำหนดไว้

  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักซับซ้อน (Exponential Moving Average หรือ EMA) ซึ่งจะคล้ายคลึงกับ SMA แต่จะใช้น้ำหนักที่มากกว่ากับราคาล่าสุดยิ่งขึ้น

จุดตัดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

จุดตัดของ MA จะช่วยกำหนดว่าแนวโน้มใหม่จะเริ่มต้นเมื่อใด และแนวโน้มที่มีอยู่จะย้อนกลับเมื่อใด

เทรดเดอร์ระยะยาวอาจชอบใช้จุดตัด SMA ที่ช่วงเวลา 5 วัน และ 10 วัน

เมื่อ Ma 5 วัน ตัด Ma 10 วัน ขึ้น เรียกว่าแนวโน้มขาขึ้น ทิศทางราคาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย นิยมซื้อขายเมื่อมีสัญญาณเกิดขึ้น

เมื่อ Ma 5 วัน ตัด Ma 10 วัน ลง เรียกว่าแนวโน้มขาลง ทิศทางราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย นิยมขายเมื่อมีสัญญาณลงเกิดขึ้น

ประโยชน์ของการใช้ MOVING AVERAGE

ประโยชน์ของการใช้ MOVING AVERAGE นั้นมีมาก และสามารถพิจารณาออกมาได้เป็นดังต่อไปนี้ครับ กล่าวคือ

1.ใช้บอกว่าเทรนด์ของกราฟนั้นเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งก็ดูกันแบบง่ายๆเลย คือดูความชันของเส้นค่าเฉลี่ยที่เราสร้างขึ้นมา เพื่อหาแนวโน้มเทรนไลน์ง่ายๆ

2.ใช้สำหรับบอกแนวรับ แนวต้านของราคาได้ ปกติแล้วเส้น MOVING AVERAGE สามารถช่วยบอกจุดแนวรับ และแนวต้านของราคาได้ดีมากๆ เช่น เราใช้เส้น MOVING AVERAGE แบบค่าเฉลี่ย 100 วัน พอได้เส้นมา เราสามารถบอกได้ดังนี้  หากกราฟยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน เจ้าเส้นนี้จะกลายเป็นแนวรับสำคัญ ซึ่งอาจเป็นจุดสัญญาณซื้อขายได้ หรือหากกราฟอยู่ภายใต้เส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน ก็อาจหมายถึง มันมีแนวต้านอยู่ที่เส้น ทำให้เราสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจเปิดสัญญาเพื่อเทรด forex ได้ง่ายยิ่งขึ้น

3.ช่วยหาจุดเข้าในการซื้อ จริงๆแล้วเส้น MOVING AVERAGE อาจไม่ได้ช่วยขนาดชัดเจน 100% คุณจำเป็นต้องเลือกใช้อินดี้อื่นๆประกอบการตัดสินใจด้วย โดย ปกตินั้นเราจะดูการตัดกันของกราฟ MOVING AVERAGE แบบ Simple และ Exponential ประกอบ หากมีการตัดกันของกราฟแปลว่าเกิดสัญญาณในการซื้อหรือขายแล้ว