ทฤษฎีดาว (Dow Theory)

ทฤษฎีดาว (Dow Theory by Charles H. Dow) คือ การขึ้นลงของหุ้นเปรียบเสมือนการขึ้นลงของน้ำทะเล กล่าวคือ ช่วงที่น้ำกำลังขึ้นนั้นคลื่นที่ซักเข้าหาฝั่งแต่ละลูกจะถูกขยับสูงกว่าสูงกว่าคลื่นครั้งก่อนๆ ในทางกลับกัน ช่วงที่น้ำทะเลเริ่มลดลง ลูกคลื่นที่เข้าหาฝั่งแต่ละลูกจะค่อยๆมีระดับที่ลดลง การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นก็มีลักษณะเดียวกับการเคลื่อนไหวของกระแสน้ำในทะเล ตอนขาขึ้นระยะทางที่หุ้นวิ่งขึ้นจะสูงกว่าระยะทางที่หุ้นตกลง แต่ตอนขาลงระยะทางที่หุ้นตกลงจะยาวกว่าจะระยะทางที่หุ้นวิ่งขึ้น จากแนวความคิดพื้นฐานนี้ได้ถูกพัฒนาเป็นลำดับ เนื่องจากวัฒนธรรมการเผยแพร่ความรู้แบบตะวันตกทำให้เกิดกลุ่มที่มีความเชื่อทางทฤษฎีนี้มากมายจนถึงทุกวันนี้ และมีผู้ที่เชื่อว่าทฤษฎีคลื่น Elliott Wave ก็เป็นทฤษฎีที่แตกสาขามาจากทฤษฎีดาว(Dow Theory)นั่นเอง เพียงแต่ทฤษฎีคลื่น Elliott Wave...

ทฤษฎีกบต้ม (The Boiled Frog Theory)

"เธอจงระวังความคิด เพราะความคิดบ่อยๆ ก่อให้เกิดการกระทำ เธอจงระวังการกระทำ เพราะการกระทำบ่อยๆ ก่อให้เกิดนิสัย เธอจงระวังนิสัย เพราะนิสัยก่อให้เกิดบุคลิก เธอจงระวังบุคลิก เพราะบุคลิกจะกำหนดชะตากรรมของเธอ" ทฤษฎีกบต้ม (The Boiled Frog Theory) ชาวไอริชชื่อ ทิชยาน เชอแมน (Tichyand Sherman คศ.1993) ทำการทดลองเพื่อเปรียบเทียบปฏิกิริยาตอบสนองของกบ โดยเอากบตัวหนึ่งใส่ลงไปในน้ำร้อน ปรากฏว่ามันรีบกระโดดหนีโดยทันทีจากน้ำร้อนทันที เลยรอดจากการถูกต้มสุก จากนั้นเขาเอากบอีกตัวหนึ่งใส่ลงไปน้ำอุณหภูมิปกติ มันก็จะเล่นอย่างสบายใจ...

เทรดเดอร์ (Trader) คืออะไร?

หลายคนอาจจะนิยามความหมายของคำว่า Trader แตกต่างกันออกไป ในภาษาทางการเงินนั้น Trader หมายถึงบุคคลที่ซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ตราสารหนี้ หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่ใช้เพื่อการลงทุนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้ โดยสินค้าโภคภัณฑ์ สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1. สินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าวสาร กาแก ถั่วเหลือง เป็นต้น 2. สินค้าประเภทโลหะ เช่น...

Broker คืออะไร

ทำความรู้จักโบรกเกอร์(Broker) ในตลาด Forex   การซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศหรือตลาด Forex จะต้องซื้อขายผ่านโบรกเกอร์เท่านั้น แต่โบรกเกอร์ทั้งหมดในตลาด Forex จะเป็นโบรกเกอร์จากต่างประเทศ เนื่องจากว่าในปัจจุบันตลาด Forex ยังไม่มีกฎหมายรองรับในประเทศไทยจึงทำให้โบรกเกอร์ในตลาด Forex ยังไม่สามารถก่อตั้งบริษัทภายในประเทศไทยได้ โบรกเกอร์ในตลาด Forex ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อรับส่งคำสั่งซื้อขายของเทรดเดอร์ไปยังตลาดกลาง ซึ่งเทรดเดอร์รายย่อยไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายไปยังตลาดกลางได้ด้วยตัวเอง โบรกเกอร์จึงมีหน้าที่รวบรวมคำสั่งซื้อขายเหล่านี้จากเทรดเดอร์แล้วส่งไปยังตลาดกลางเพื่อซื้อขายอีกที แสดงว่าทุกคำสั่งซื้อขายจากเทรดเดอร์ที่เป็นกำไรหรือขาดทุน จะไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของโบรกเกอร์เพราะโบรกเกอร์ส่งต่อคำสั่งซื้อขายไปในตลาด Forex อีกที จะได้กำไรมากน้อยหรือขาดทุนโบรกเกอร์จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้   ตัวอย่างการทำงานของโบรกเกอร์ นาย A เป็นเพื่อนกับนาย B...

10 อันดับคู่สกุลเงินที่ผันผวนมากที่สุด

FOREX คือสงครามการเงิน ผลลัพธ์ของสงครามนี้คือ ความผันผวนของค่าเงิน  หรือการแกว่งตัว  (Swing) การที่เทรดเดอร์ในตลาด Forex จะสร้างผลตอบแทนจากการเทรดได้นั้นก็มาจากจับจังหวะเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินต่างๆ โดยถ้าคู่สกุลเงินไหนมี “การแกว่งตัว” สร้างระยะทางให้เก็บเยอะ ก็จะยิ่งช่วยให้เทรดเดอร์สร้างผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะสาย Scalping และ Swing trading ซึ่งคำว่า “การแกว่งตัว” อีกในความหมายก็คือ “ความผันผวน” นั่นเอง ก่อนไปดู 10 อันดับคู่สกุลเงินที่ผันผวนมากที่สุด อยากให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ...

ข่าว Non-Farm ที่ห้ามมองข้าม

แม้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในตลาด Forex เป็นเทรดเดอร์สายวิเคราะห์กราฟด้วยเทคนิคคอล แต่การดูข่าว Forex ก็ย่อมช่วยในการวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงหรือการแกว่งตัวอย่างรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ โดยเฉพาะข่าว Forex อย่างเช่น  Non-Farm(นอนฟาร์ม), Uemployment Rate, GDP (Gross Domestic Product), Trade Balance, Retail Sales, Unemployment Claims, Producer...

ความเชื่อมโยงของสกุลเงินใน Forex

ความหมายของความเชื่อมโยงของคู่สกุลเงิน Forex ความเชื่อมโยงคือการวัดความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างสินทรัพย์ในการเทรดสองสินทรัพย์ ความเชื่อมโยงของสกุลเงินแสดงถึงขอบเขตที่สกุลเงินสองสกุลเคลื่อนไหวเหมือนกัน ตรงข้ามกัน หรือในทิศทางแบบสุ่มทั้งหมดในระยะเวลาที่เจาะจง     การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์สองสินทรัพย์โดยใช้ข้อมูลทางสถิติในอดีตจะมีค่าที่คาดการณ์ ซึ่งสามารถระบุโอกาสในการเทรด Forex ที่อาจเกิดขึ้นและจัดการความเสี่ยงที่คุณอาจพบ ปกติแล้ว ความเชื่อมโยงจะวัดเป็นรูปแบบทศนิยมจาก -1 ถึง +1 เพื่อให้ตัวเลขที่ชื่อว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของ +1 แสดงว่าสองคู่สกุลเงินจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันตลอดเวลา 100% ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงในเชิงบวกที่สมบูรณ์แบบ ความเชื่อมโยงระหว่าง EUR/USD และ GBP/USD เป็นตัวอย่างที่ดี...

Moving Average คืออะไร

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและใช้กันอย่างแพร่หลายตัวหนึ่ง เทรดเดอร์ในทุกระดับใช้เครื่องมือนี้สำหรับการกำหนดแนวโน้มในระยะยาว เราจะมาอธิบายให้เห็นวิธีกำหนดแนวโน้ม วิธีใช้งานตัวชี้วัดตัวนี้สำหรับแนวต้านและแนวรับ และวิธีใช้ตัวชี้วัดตัวนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าจะเข้าซื้อหรือขายออก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) คืออะไร ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average หรือ MA) จะบ่งชี้แนวโน้มโดยเฉลี่ยภายในช่วงระยะเวลาที่เลือกไว้ การปรับราคาให้เรียบ และกรองสัญญาณผิดปกติต่าง ๆ  ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการใช้ราคาปิดโดยเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving...

5 อันดับ Indicators Forex

เทรดเดอร์ในตลาด Forex ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นนักวิเคราะห์สายเทคนิคคอล ใช้การวิเคราะห์ด้วยคณิตศาตร์ จิตวิทยาและสถิติ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คือ “Indicators” หลักการของอินดิเคเตอร์ทัวร์ไปๆคือ ใช้หลักคณิตศาตร์ จิตวิทยาและสถิติ ในการสร้างอินดิเคเตอร์ขึ้นมา ซึ่งอินดิเคเตอร์แต่ละตัวจะมีการคำนวณที่แตกต่างกันและมีประโยชน์ที่แตกต่างกัน ในวันนี้ผมจึงหยิบยก 5 อันดับ Indicators ที่เป็นที่นิยมในตลาด Forex สำหรับเทรดเดอร์สายเทคนิคคอล   อันดับที่ 1 เส้นเฉลี่ยค่าคณิต Moving Average (MA) Moving Average หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่...

วิกฤติเศรษฐกิจ เป็นเพียงแค่ฤดูกาล

ทำไมมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถึงรู้ว่า.. เราต้องเตรียมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มให้พร้อมสำหรับฤดูหนาวที่ใกล้เข้ามา จริงๆ แล้ว ตลอด 100,000 ปีที่ผ่านมา มนุษย์เราไม่ได้รู้ตั้งแต่แรกว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น เมื่อไหร่ ตอนไหน แต่เมื่อเวลาผ่านไป มนุษย์เรามีประสบการณ์มากขึ้น และมีความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา.. เรื่องนี้ทำให้เราสามารถแบ่งแยกฤดูกาลออกเป็นรูปแบบต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตตลอด 365 วันใน 1 ปี เหลือเพียง 3 ถึง 4 ฤดูในแต่ละประเทศ ในประเทศไทย เรารู้ว่า.. ฤดูร้อนคือช่วงสงกรานต์ หน้าฝนอาจทำให้น้ำท่วมหนัก รวมถึงคำถามที่เกิดขึ้นเป็นประจำว่า ปีนี้จะมีหน้าหนาวกี่วัน? สิ่งเหล่านี้เราเรียนรู้มาจากความคุ้นเคย และสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อนในอดีต ทำให้เราเตรียมพร้อมรับมือสิ่งต่างๆ...

Follow us

15,914แฟนคลับชอบ
1,572ผู้ติดตามติดตาม

Latest news

EssayPay.com

How to Compose an Appointment Essay Report