Alligator Indicator เป็นตัวชี้วัดที่ติดตามแนวโน้ม ซึ่งได้ถูกพัฒนามาจากคุณ Bill Williams เขาเชื่อว่าเทรดเดอร์สามารถทำการสร้างผลกำไรได้อย่างมากในช่วงระยะเวลาที่แนวโน้มมีความแข็งแกร่ง

ตัวชี้วัด Alligator จะประกอบไปด้วย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาทั้งสามเส้น ที่จะกำหนดโดยตัวเลข

Alligator’s Jaw เส้นน้ำเงิน คือ เส้นสมดุลสำหรับ Timeframe นั้น ๆ ( โดยใช้ค่าเฉลี่ยนเคลื่อนที่ ย้อนหลัง 13 แท่งราคา และ ค่าเฉลี่ยอ้างอิงในอนาคต 8 แท่งราคา )

Teeth เส้นสีแดง คือ เส้นช้าปานกลาง สำหรับ Timeframe นั้น ๆ ( โดยใช้ค่าเฉลี่ยนเคลื่อนที่ ย้อนหลัง 8 แท่งราคา และ ค่าเฉลี่ยอ้างอิงในอนาคต 5 แท่งราคา )

Lips เส้นสีเขียว คือ เส้นช้ามาก สำหรับ Timeframe นั้น ๆ ( โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ย้อนหลัง 5 แท่งราคา และ ค่าเฉลี่ยอ้างอิงในอนาคต 3 แท่งราคา )

ดังนั้นแล้วในส่วนของ the Jaw, Teeth และ Lips จะแสดงปฏิกริยาสัมพันธ์กันในความต่างของระยะเวลา เมื่อตลาดเปิดเผยแนวโน้มที่เห็นได้ชัดแล้วเป็น 15-30% ของระะยเวลานั้นๆ สิ่งที่ควรจะทำก็คือติดตามแนวโน้ม และหลีกเลี่ยงการเทรดในตลาด ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อส่วนของ Jaw, Teeth และ Lips ได้บีบตัวใกล้กันเข้ามา (แต่ละเส้นมีการข้ามผ่านกันไปมาบนแผนผัง ), ดังนั้นแล้วตัวชี้วัด Alligator ก็เตรียมพร้อมจะพัก หรืออาจจะปรับตัวลงไปด้านล่าง

เมื่อสัตว์ตัวนี้หลับ ก็จะยิ่งหิวมากขึ้น ยิ่งหลับนานเท่าไหร่า ก็จะยิ่งหิวมากขึ้นเท่านั้นเวลาตื่นขึ้นมา เมื่อตัวชี้วัด Alligator ได้ปรับตัวขึ้นมา ก็จะเปิดปากกว้างอย่างทันที ต่อจากนั้นตัวบ่งชี้ Alligator ก็จะเริ่มต้นการเคลื่อนตัวไปในแนวโน้มขาขึ้น หรือขาลงในตลาดและ เริ่มต้นการเคลื่อนตัว เมื่อตัวชี้วัด Alligator ไม่ค่อยหิวมากแล้ว ก็จะเริ่มไม่สนใจในราคา และเป็นที่เข้าในกันว่า เมื่อเส้นในแผนผังได้รวมตัวกันเป็นเส้นแนวเดียวกัน นั้นหมายความว่าแนวโน้มจะได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว และส่งสัญญาณออกมาว่า ถึงเวลาที่เหมาะสมในการทำผลกำไร

กลยุทธ์ Alligator
ระยะกรอบเวลาที่เหมาะสม =  M15 ขึ้นไป
คู่สกุลเงินที่เหมาะสม =  ทุกคู่สกุลเงิน

อินดิเคเตอร์และการตั้งค่า

 • Alligator
 • Moving Average (SMA 144)

ตัวย่างการใส่อินดี้ Alligator ลง MT4

การใส่อินดี้ Alligator (ตามต้นฉบับ) ลง MT4

ตัวย่างการใส่ Moving Average (SMA 144)

 

ตัวย่างการใส่ Moving Average (SMA 144)

 

เงื่อนไขพิจารณาจังหวะ Short/Long/SL/TP และ Close ออเดอร์

เงื่อนไขหาจังหวะเข้าออเดอร์ Long/SL/TP/Close Order

 •  ราคาตั้งอยู่เหนือ SMA (144) (บ่งบอกถึงแนวโน้มตลาดวัว)
 • เส้นสีเขียวของอินดี้ Alligator ได้ข้ามเส้นสีแดงและสีฟ้าจากด้านล่างขึ้นบน
 • เส้นสีแดงของอินดี้ Alligator ได้ข้ามเส้นสีฟ้าจากด้านล่างขึ้นบน
 • Stop Loss อาจตั้งไว้ต่ำกว่า SMA 144 ที่ 1 จุด หรือตามความเสี่ยงที่สามารถรับได้
 • Take Profit ใส่ตามที่ท่านพอใจหรือเห็นว่าสมควร
 • Close ออเดอร์เมื่อเส้นสีเขียวของ Alligator ได้ข้ามเส้นสีแดงจากด้านบนลงล่าง

ตัวอย่างจังหวะเข้าและออกออเดอร์ กรณี long

ตัวอย่างจังหวะเข้าและออกออเดอร์ กรณี long

 

เงื่อนไขหาจังหวะเข้าออเดอร์ Short/SL/TP/Close Order

 • ราคาตั้งอยู่ด้านล่าง SMA (144) (บ่งบอกถึงแนวโน้มตลาดหมี)
 • เส้นสีเขียวของอินดี้ Alligator ได้ข้ามเส้นสีแดงและสีฟ้าจากด้านบนลงล่าง
 • เส้นสีแดงของอินดี้ Alligator ได้ข้ามเส้นสีฟ้าจากด้านบนลงล่าง
 • Stop Loss จะถูกตั้งไว้สูงกว่า SMA 144 1 จุด
 • Stop Loss อาจตั้งไว้สูงกว่า SMA 144 ที่ 1 จุด หรือตามความเสี่ยงที่สามารถรับได้
 • Take Profit ใส่ตามที่ท่านพอใจหรือเห็นว่าสมควร
 • Close ออเดอร์เมื่อเส้นสีเขียวของ Alligator ได้ข้ามเส้นสีแดงจากด้านล่างขึ้นบน

ตัวอย่างจังหวะเข้าและออกออเดอร์ กรณี Short

ตัวอย่างจังหวะเข้าและออกออเดอร์ กรณี Short