ATR คืออะไร

อินดิเคเตอร์ ATR หรือ Average True Range เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวหนึ่งในการเทรด Forex ที่หลายคนไม่เคยใช้ เป็นตัวที่ใช้วัดระดับความผันผวนของราคา แตกต่างจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวอื่น ที่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัวหาแนวโน้มราคา เช่น Moving Average , MACD , RSI , Stochastic หรือระดับราคาการซื้อขายสุดโต่ง Overbought หรือ Oversold นั่นคือ ATR ไม่สามารถใช้ในการบอกทิศทางของราคาได้ แต่จะเป็นตัวบอกระดับความผันผวนหรือ Volatility ของตลาด โดยส่วนมากแล้ว ATR มักจะถูกนำไปใช้อ้างอิงร่วมกับอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกแนวโน้มของราคา เพื่อยืนยันแนวโน้มให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

 

ที่มาของค่าเครื่องมือ ATR

ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับที่มาหรือวิธีการได้มาของตัวเลข Average True Range หรือ ATR กันก่อน โดย ATR นั้นจะคำนวณมาจาก การนำค่าที่มากที่สุด (Max) ระหว่าง

  1. l ราคาสูงสุดของวันนี้ – ราคาปิดของวันก่อนหน้า l
  2. l ราคาปิดของวันก่อนหน้า – ราคาต่ำสุดของวันนี้ l
  3. l ราคาสูงสุดของวันนี้ – ราคาต่ำสุดของวันนี้ l

* การใส่ Absolute ทำให้ค่าเป็น บวก เสมอ

ของแต่ละวันมาค่าเฉลี่ย โดยปกติมักใช้ค่ามาตรฐานกันที่ 14 วัน หรือ ATR(14)

คลิปตัวอย่างการใช้ indicator ATR

การปรับแต่ง ตั้งค่าอินดิเคเตอร์ ATR   เริ่มโดย เปิดโปรแกรม MT4 ขึ้นมา แล้วเลือกแผนภูมิคู่สกุลเงินที่ต้องการติดตั้งการปรับแต่ง ตั้งค่านั้น ๆ ออกมา โดยไปที่หน้าต่างเวลาตลาดหรือมาร์เก็ต วอท์ช (Market Watch) โดยเลือกกดปุ่มรูปภาพ จากรายการแบบเลื่อนลงที่แถบรายการด้านบน แล้วเลือก View แล้วเลือก Market Watch หรือเลือกกดคีย์ลัด Ctrl + M เมื่อเห็นหน้าต่างคู่สกุลเงินปรากฏออกมาให้เลือกคู่สกุลเงินที่ต้องการติดตั้งการปรับแต่ง ตั้งค่านั้น ๆ ออกมาโดยคลิกลากคู่สกุลเงินนั้น ๆ มาวางบนพื้นที่ว่างในโปรแกรม MT4

สำหรับการปรับแต่ง ตั้งค่าอินดิเคเตอร์ ATR นั้น จริง ๆ แล้วไม่ค่อยมีความจำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงการปรับแต่ง ตั้งค่าใด ๆ ให้แตกต่างอย่างมากมายไปจากค่าตั้งต้นเดิมที่คิดมาอย่างดีที่มีการตั้งค่ามาให้แล้วนี้ให้มากนักในหน้าต่างตัวชี้วัดนี้