Forex พื้นฐาน

กราฟแท่งเทียน คือ อะไร ? สัญญาณ กลับ ตัว กราฟ แท่ง เทียน forex ?

โบรกเกอร์ Exness l โบรกเกอร์ XM l โบรกเกอร์ FBS l โบรกเกอร์ FXCLearing l โบรกเกอร์ Weltrade l โบรกเกอร์ NordFX

การอ่านค่า แสดงผล ในตลาด Forex นั้น สามารถอ่านกราฟ ได้หลายรูปแบบ เช่น กราฟลายเส้น กราฟบาร์ และกราฟแท่งเทียน เป็นต้น ซึ่งวันนี้ เราจะมาอธิบาย เกี่ยวกับ กราฟแท่งเทียน หรือ CandleStick Chart Forex ให้ทุกท่าน ได้ศึกษา หาความรู้ เพื่อนำไปใช้ ประกอบการซื้อขาย หรือเทรด Forex ดังนี้

อ่านกราฟแท่งเทียน

กราฟแท่งเทียน หรือ Candle Stick Chart Forex คืออะไร ?

กราฟแท่งเทียน หรือ Candle Stick Chart Forex คือ การแสดงผล ของราคา ที่กำลังเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ขึ้นอยู่กับ การเลือกช่วงเวลา ของกาเทรด ว่าต้องการดู ช่วงเวลาแบบไหน เช่น รายนาที ราย 5 นาที ราย 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1 วัน เป็นต้น ซึ่งช่วงเวลา จะเป็นตัวกำหนด ความยาวของกราฟแท่งเทียน

เมื่อกราฟแท่งเทียน มีสีเขียว หมายถึง การมีแรงซื้อ จำนวนมาก หรือราคาขึ้น แต่ถ้าหาก กราฟแท่งเทียน มีสีแดง หมายถึง การมีแรงขาย จำนวนมาก หรือราคาลง

สาเหตุที่เรียกว่า กราฟแท่งเทียน (Candle Stick) เนื่องจาก การแสดงกราฟ มีลักษณะเป็นแท่ง และมีไส้ อยู่ตรงกลาง มีรูปร่าง ลักษณะ ที่คล้ายกับเทียน นั่นเอง

candlestick chart forex-1
candlestick chart forex-1

ตัวแท่งเทียน และไส้เทียน

  • ตัวแท่งเทียน ที่มีลักษณะยาว แสดงว่า มีความแข็งแรง ของแรงซื้อ หรือแรงขาย อย่างมาก
  • ตัวแท่งเทียน ที่มีลักษณะสั้น แสดงว่า มีความแข็งแรง ของแรงซื้อ หรือแรงขายน้อย มีการปรับราคา เพียงเล็กน้อย
  • ไส้เทียน เกิดขึ้นได้ เนื่องจาก ราคามีการเปลี่ยนแปลง มีทั้งแรงซื้อ และแรงขาย
  • ไส้เทียน ด้านบนยาว แสดงว่า มีแรงขาย จำนวนมากกว่า แรงซื้อ แนวโน้มขาขึ้น อ่อนแอลง
  • ไส้เทียน ด้านล่างยาว แสดงว่า มีแรงซื้อ จำนวนมาก แรงขาย แนวโน้มขาลง อ่อนแอลง

รูปแบบ กราฟแท่งเทียน หรือ CandleStick Chart Forex

candlestick chart forex-2
candlestick chart forex-2

รูปแบบที่ 1 : Doji

รูปแบบ Doji เป็นรูปแบบ ที่ง่ายที่สุด คือ การแสดงผล ของราคาเปิด และราคาปิด อยู่ในตำแแหน่ง ที่ใกล้เคียงกัน หรืออยู่จุดเดียวกัน หากค่าเงิน ของสกุลเงินใด มีความผันผวน สูงมาก ในช่วงเวลานั้น การเกิด Doji ก็จะบ่งบอก ได้ว่า Trend จะมีการ เปลี่ยนแนวโน้ม ในเร็วๆ นี้

หากเป็นช่วง ขาขึ้น ถ้าเกิด Doji แปลว่า ราคาอาจจะ มีการปรับฐาน หรือเปลี่ยนเป็นขาลง และในทางกลับกัน หากเป็นช่วง ขาลง ถ้าเกิด Doji แปลว่า ราคาอาจจะ มีการปรับขึ้นบ้าง หรือเปลี่ยนแนวโน้ม เป็นขาขึ้น

รูปแบบที่ 2 : Engulfing Pattern

รูปแบบ Engulfing Pattern ในภาษาไทย เราเรียกกันว่า รูปแบบกลืนกิน ซึ่งเป็นรูปแบบ ที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. Bullish Engulfing 

คือ กระทิงกินหมี หมายความว่า ราคาอาจจะ เปลี่ยนแนวโน้ม เป็นขาขึ้น เนื่องจาก มีแรงซื้อเข้ามา และเหนือกว่า แรงขายมาก ทำให้ราคานั้น พุ่งขึ้นสูง เป็นช่วงที่ แรงซื้อเข้ามา ควบคุมราคา อาจจะทำให้ ราคามีโอกาส ขึ้นต่อได้อีก

candlestick chart forex-3
candlestick chart forex-3

2. Bearish Engulfing

คือ หมีกลืนกระทิง หมายความว่า ราคาอาจจะ เปลี่ยนแนวโน้ม เป็นขาลง เนื่องจาก มีแรงขาย มากกว่าแรงซื้อ ทำให้ราคา มีโอกาสลงต่อ ซึ่งมีเป็นผล ที่ตรงกันข้ามกับ Bullish Engulfing นั่นเอง

candlestick chart forex-4
candlestickchart forex-4

รูปแบบที่ 3 : Hammer

รูปแบบ Hammer  เป็นกราฟ รูปแบบค้อน โดยแสดง จุดกลับตัว หลังจากที่ ราคาลงมา สักพักหนึ่ง แล้วได้มี แรงซื้อกลับ ค่อนข้างมาก ทำให้ตลาดปิด ณ ราคาจุดสูงสุด หรือเกือบจะสูงสุด

เมื่อกราฟ เป็นรูปแบบ Hammer แล้ว เราจะต้องดู แท่งเทียนต่อไปด้วย ว่าเป็นแท่งอะไร หากเป็น แท่งสีเขียวอาจจะหมายความว่า ราคามีโอกาส กลับตัวขึ้นไปได้

รูปแบบที่ 4 : Hanging Man

รูปแบบ Hanging Man เป็นกราฟ รูปแบบคนแขวนคอ โดยแสดงผล ตรงกันข้าม กับรูปแบบค้อน คือ เมื่อถึงจุดกลับตัว หลังจากที่ ราคาขึ้นมา สักพักหนึ่ง แล้วได้มี แรงขายเข้ามา ทำให้ตลาดปิด ณ ราคาจุดต่ำสุด

เมื่อกราฟ เป็นรูป Hanging Man แล้ว เราจะต้องดู แท่งเทียนต่อไป ว่าเป็นแท่งอะไร หากเป็น แท่งสีแดง ราคาลงต่อ จนทำจุดต่ำสุดใหม่ นั่นหมายความว่า ราคามีโอกาส ลงต่อเรื่อยๆ หรืออาจจะ เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง

สรุป การใช้ CandleStick Chart Forex

จากการที่ได้ศึกษา เรื่อง Candle Stick Chart Forex ทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่า การใช้กราฟแท่งเทียน ในการวิเคราะห์แนวโน้ม ของราคา ในตลาด Forex นั้น เป็นเรื่องสำคัญมากๆ และควรที่จะ ทำการวิเคราะห์ทุกครั้ง เพราะจะเป็นการซื้อขาย หรือเทรด Forex อย่างมีหลักการ มีระบบเทรดที่ดี


Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close