Forex พื้นฐาน

Equity คืออะไร ใช้อย่างไรในตลาด Forex?

ในตลาด Forex นั้น มีคำศัพท์เฉพาะ ที่ใช้ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex จำนวนมาก ซึ่ง Equity เป็นอีกหนึ่งคำ ที่สำคัญมากๆ ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex สำหรับนักเทรด (Trader) มือใหม่ อาจจะยังไม่ทราบว่า Equity คืออะไร และมีหน้าที่อะไร ในตลาด Forex บางท่าน อาจจะยังสับสนกับ ค่า Balance จึงสามารถ ศึกษาเพิ่มเติม ได้จากบทความ ดังต่อไปนี้

Equity คืออะไร

สารบัญ

Equity คืออะไร ?

ความหมาย Equity คืออะไร หมายถึง จำนวนเงินทั้งหมด ที่เรามี รวมกับผลกำไร หรือขาดทุน ในการเทรด Forex หรือ อาจจะเรียกว่า Available Margin ก็ได้ แต่ยอดเงินที่เห็นนั้น จะยังไม่สามารถถอนออกมาใช้ได้จริง จนกว่านักเทรด (Trader) จะทำการปิดออเดอร์นั้นๆ ก่อน

สูตรคำนวณ Equity

Equity = Balance + Floating Profit/Loss        หรือ

Equity = Balance + จำนวนเงินของพอร์ตที่เป็นบวก – จำนวนเงินของพอร์ตที่ติดลบ

ตัวอย่างการแสดงค่า Equity

1. นักเทรด (Trader) มียอดเงินอยู่ ในบัญชีจำนวน 1000 บาท ได้ทำการเปิดสัญญาเทรด Forex เป็นจำนวนเงิน 500 บาท และได้กำไรจำนวน 20 บาท จะทำให้ค่าของ Equity มีค่าเป็น 1020 บาท เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง

2. นักเทรด (Trader) มียอดเงินอยู่ ในบัญชีจำนวน 1000 บาท ได้ทำการเปิดสัญญาเทรด Forex เป็นจำนวนเงิน 500 บาท และขาดทุนจำนวน 20 บาท จะทำให้ค่าของ Equity มีค่าเป็น 980 บาท เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง

equity balance คือ

คำศัพท์ ที่ใช้ควบคู่กับ Equity

หลังจากที่เรียนรู้แล้วว่า Equity คืออะไร เราจะต้องทราบต่อไปอีกว่า มีคำศัพท์พื้นฐานในตลาด Forex คำใดบ้าง ที่จะต้องใช้ควบคู่กับการอ่านค่า Equity ซึ่งทางเราได้รวบรวมคำศัพท์ พื้นฐาน ที่ต้องใช้ควบคู่กับการอ่านค่า Equity มาไว้ที่นี่แล้ว ดังนี้

  • Balance

คือ ยอดเงินทั้งหมด ที่เราฝากเข้าไปในบัญชี โดยจะรวมกับโบนัส ที่เราได้รับด้วย ซึ่งเป็นยอดเงินจริง ที่ฝากเข้าบัญชี จะไม่รวมกับยอดกำไร/ขาดทุน สามารถเป็นหน่วยสกุลเงินได้ ทั้งบาทและดอลลาร์สหรัฐ เช่น ฝากเงินเข้าบัญชีจำนวน 1000 บาท ก็จะมียอด Balance จำนวน 1000 บาท นั่นเอง

  • Margin

คือ จำนวนเงิน ที่จะต้องใช้ในการลงทุนทั้งหมด หรือที่เรียกว่า “เงินประกัน” ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับ Leverage ด้วย โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้

  • Margin = ราคา ณ เวลาที่เปิด x Lot x Contract size / Leverage
  • Free Margin

คือ Margin ที่สามารถใช้เปิดออร์เดอร์ได้ โดยมีสูตร ดังนี้

Free Margin = Equity – Margin

  • Margin Level

คือ เปอร์เซ็นต์ที่บอกระดับ Margin ของเราว่าเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ โดยมีสูตร ดังนี้

Margin Level = Equity / Margin x 100 %

  • Laverage

คือ จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่นักเทรด (Trader) ได้ยืมเงินมาจากโบรกเกอร์ (Broker) เพื่อให้สามารถเปิด Order ได้มากกว่าเดิม โดยจุดประสงค์ของ Laverage ก็คือ ต้องการให้นักเทรด (Trader) หรือ Scalper รู้สึกสนุกในการเทรด Forex แบบสั้นๆ และถึงจะมีเงินทุนน้อยก็ยังสามารถเปิด Order ได้จำนวนมากขึ้น

หลักประกัน forex คือ

การเพิ่ม Equity ก็คือ การทำกำไร ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex ให้ได้มากขึ้นนั่นเอง หากเราทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex ได้กำไรเพิ่มมากขึ้น มี Margin เพิ่มขึ้น และนำไปเป็นทุน ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex ต่อไปให้ได้กำไรเรื่อยๆ ก็จะทำให้ค่า Equity นั้น เพิ่มมากขึ้นตามมา ก็จะทำให้มีโอกาส เทรด Forex เป็นอาชีพ ได้อีกด้วย

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Equity คืออะไร

1. ควรทำความเข้าใจให้ดี ระหว่างค่า Balance และค่า Equity ควรจำไว้เสมอว่าค่า Balance คือเงินต้น ส่วนค่า Equity คือเงินสุดท้าย

2. หากค่า Equity นั้นขาดทุนมากๆ ขาดทุนบ่อยๆ จะทำให้ค่าของ Balance นั้นขาดทุนมากไปด้วยเช่นกัน

3. ค่าของ Equity นั้นเป็นเสมือนสัญญาณอันตราย หากนักเทรด (Trader) ไม่สามารถปิดออเดอร์ทำให้กำไรกลับมาเป็นบวกได้ สุดท้ายนักเทรด (Trader) อาจจะต้องสูญเสียเงินจำนวนมาก หรืออาจจะถึงขั้นต้องล้างพอร์ตได้

สรุปเรื่องค่า Equity

จากที่กล่าวมาแล้ว ทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่า เรื่องของ Equity คืออะไร นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับการซื้อขายหรือเทรด Forex สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการช่วยทำให้บัญชีนั้น ประสบความสำเร็จในการเทรด Forex ได้

ซึ่งสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก หากนักเทรด (Trader) มือใหม่นั้น ให้ความสำคัญและตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจัง เพราะนักเทรด (Trader) ที่ดี จะต้องรู้จักเรียนรู้ และหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป ทั้งในด้านการซื้อขายหรือเทรด Forex และในด้านของการใช้ชีวิตประจำวัน


บทความล่าสุด

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close